FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Proiect cofinanţat prin Programul Operational Capital Uman

Axa prioritară

Axa Prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei

Componenta 1

Apel : POCU/140/4/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate/2/Reducerea numarului de comunități marginalizate (non -roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate

Beneficiar

Asociatia – Centrul de formare profesionala, orientare, consiliere si plasarea fortei de munca „FORMATEMP”

ID Proiect

114560 „COMUNITATEA SE DEZVOLTA – O SANSA PENTRU PODGORIA”
Cod contract:
POCU/140/4/2/114560