114560_S_Anunț rezultat selecție formator curs „Competențe antreprenoriale” - interviu