114560_Anunț selecție dosare formator_Curs „Competențe antreprenoriale”_08.11.2019