Vineri, 23 februarie, Asociația – Centrul de formare profesională, orientare, consiliere și plasarea forței de muncă „FORMATEMP”, în parteneriat  cu Primăria Podgoria, Școala Gimnazială Podgoria, Asociația de Dezvoltare Comunitară „Șanse Egale”, Formare Profesională Plus SRL și BPI Management Consulting România SRL, lansează  proiectul „COMUNITATEA SE DEZVOLTĂ – O ȘANSĂ PENTRU PODGORIA” ce urmează a fi implementat în Comuna Podgoria, județul Buzău, pe o perioadă de 36 de luni – proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitatea marginalizată a Comunei Podgoria, județul Buzău, prin implementarea de măsuri integrate. Proiectul contribuie la obiectivul specific al Programului Operațional Capital Uman prin reducerea disparităților de dezvoltare economică și socială a unui grup de 560 de persoane dintr-o comunitate marginalizată și restul comunităților. Obiectivul General este concordant cu Axa Prioritară 4, care urmărește promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare prin asigurarea oportunității de dezvoltare a întregului potențial individual, indiferent de originea socială sau etnică, prin dezvoltarea abilităților, cunoștințelor și experienței necesare.

Prin proiect se acoperă obiectivele tematice de dezvoltare ale UE pentru o creștere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii (Europa 2020), vizate prin POCU:

  • promovarea sustenabilității și calității locurilor de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă (prin crearea a 105 locuri de muncă);
  • promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare (prin conferințele pe tematica nediscriminării și a tratamentului egal, activitățile extracurriculare , a taberelor și excursiilor pe aceeași tematică cu elevii);
  • investițiile în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot parcursul vieții (prin cursurile de formare profesională și prin sesiunile de orientare și consiliere).

Informații suplimentare se pot obține de la Asociația – Centrul de formare profesională, orientare, consiliere și plasarea forței de muncă „FORMATEMP”.

Contact:

Telefon: 031 100 6825

E-mail  : office.formatemp@gmail.com

MANAGER PROIECT,

Valentin Gheorghe DIMON