Obiective proiect

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului il reprezinta reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata a com.Podgoria, judetul Buzau, prin implementarea de masuri integrate.

CUM CONTRIBUIE PROIECTUL LA REALIZAREA OBIECTIVULUI SPECIFIC AL PROGRAMULUI SI APELULUI

Proiectul contribuie la obiectivul specific al Programului Operational Capital Uman prin reducea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala a unui grup de 560 de persoane dintr-o comunitate marginalizata si restul comunitatilor. Ob. General este concordant cu AP.4, care urmareste promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare prin asigurarea oportunitatii de dezvoltare a intregului potential individual,indiferent de originea sociala sau etnica, prin dezvoltarea abilitatilor, cunostintelor si experientei necesare.

Prin proiect se acopera obiectivele tematice de dezvoltare ale UE pentru o crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii (Europa 2020), vizate prin POCU:

  • promovarea sustenabilitatii si calitatii locurilor de munca si sprijinirea mobilitatii fortei de munca (prin crearea a 105 locuri de munca);
  • promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare (prin conferintele pe tematica nediscriminarii si tratamanetului egal, activitatile extra curriculare , a taberelelor si excursiilor pe aceeasi tematica cu elevii);
  • investitiile în educatie, formare si formare profesionala pentru competente si învatare pe tot parcursul vietii (prin cursurile de formare profesionala, si prin sesiunile de orientare si consiliere).

Obiectivul proiectului se suprapune integral cu obiectivul apelului, deoarece vizeaza reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatea marginalizata a comunei Podgoria, judetul Buzau, prin implementarea de masuri integrate.

Activitatile ce urmeaza a fi implementate sunt un raspuns la nevoile reale constatate in comunitatea marginalizata.Podgoria este o comunitate marginalizata non-roma(a se vedea analiza realizata).