DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE – DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI

ÎN VEDEREA ACHIZIŢIONĂRII DE SERVICII CATERING (CPV 55520000-1) necesare implementarii proiectului COMUNITATEA SE DEZVOLTA – O SANSA PENTRU PODGORIA” POCU/140/4/2/114560

DESCARCA DOCUMENTATIA