DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE – DOCUMENTAŢIA PENTRU OFERTANŢI

ÎN VEDEREA ACHIZIŢIONĂRII DE SERVICII ORGANIZARE EVENIMENTE (CPV 79952000-2) necesare implementarii proiectului COMUNITATEA SE DEZVOLTA – O SANSA PENTRU PODGORIA” POCU/140/4/2/114560

DESCARCA DOCUMENTATIA